Logo 6ª edició del Bianuari y Premios ADCV de diseNY gráfic e industrial

JURAT

Es formarà un jurat de selecció, amb un màxim de cinc i un mínim de tres components.
La decisió del jurat serà inapel·lable. Si un membre del jurat tinguera relació amb l'autoria d'alguna obra presentada, haurà d'indicar-ho abans de procedir a l'examen de l'apartat.

El jurat concedirà un Premi ADCV per categoria, encara que es reserva el dret de declarar deserta qualsevol de les categories.

PATROCINA / PATROCINA

  • Banco Sabadell

COLABORAN / COL·LABOREN

Las Naves
Cerveza Turia

COLECTIVOS AMIGOS / COL·LECTIUS AMICS

Asociación Profesional de Illustradors de Valencia
asociacion empresas comunicacion publicitaria comunidad valenciana
Colegio de diseñadores de interior de la comunidad valenciana

MEDIO OFICIAL / MITJÀ OFICIAL

Graffica imprenta líder en españa

MEDIOS COLABORADORES / MITJÀNS COL·LABORADORS

Magazine sobre el diseño en valencia
Magazine sobre la cultura y el diseño
Blog sobre diseño, publicidad y cosas bizarrasao

ADCV FORMA PARTE DE / ADCV FORMA PART DE

Read
Coordinació imatge gràfica de la 6a edició dels Premis ADCV
desenrotllada per
Rafa Armero
Tipografia Barna cedida per
Andreu Balius